De Vorst 4, Sevenum, 5975PH 06-36545123 marijke@stepinside.nl

Coaching

Voor ieder is er de mogelijkheid om door middel van een aantal coachingsessies meer zicht te krijgen op de problematiek waarmee je wordt geconfronteerd,

Met als uitgangspunt dat ieder zelf al zijn eigen oplossingen in zich heeft, gaan we aan de slag om te bereiken dat je weer mogelijkheden ontdekt om vastgeroeste patronen te doorbreken

Veelal wordt actieve imaginatie( licht hypnotische toestand) ingezet, om bij je diepere lagen te komen, en ook om een andere beleving op je situatie te krijgen