De Vorst 4, Sevenum, 5975PH 06-36545123 marijke@stepinside.nl

Therapie

Bij Step in Side kunt u terecht voor psychotherapie , en wel de dieptepsychologie, gebaseerd op de Jungiaanse visie.Wat is dieptepsychologie

De Dieptepsychologie, waarvan de Analytische  Therapie de werkvorm is, heeft haar oorsprong in de psychologie van Prof. C.G. Jung.

Jung was, samen met Freud, een van de grondleggers van de Psychoanalyse. Na zijn breuk met Freud ontwikkelde Jung zijn eigen systeem, welke de Analytische Psychologie werd genoemd.
Hij zag de psychotherapie als een intensieve interactie tussen twee mensen die elkaar sterk beïnvloeden, waarbij zowel bewuste als onbewuste processen een rol spelen in het geheel.
Het onbewuste uit zich d.m.v. symbolische fragmenten, die manifest worden via dromen, tekenen, muziek, e.d. Deze onbewuste aspecten moeten worden geïntegreerd in het bewuste leven zodat degene die deze weg bewandelt, weer de persoon kan worden die hij in wezen is en kan doen wat bij hem/ haar past.

De analyse van onbewuste processen staat centraal. Een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie is dat ieder mens ernaar streeft die persoon te worden die hij werkelijk is en dat te doen wat hij werkelijk wil. Niet alleen verdrongen ervaringen, maar ook het waartoe van ervaringen en klachten komen aan bod door te werken met archetypische symboliek.

Hij/ zij moet tenminste in harmonie met zichzelf zijn, om als evenwichtig mens in de samenleving te kunnen functioneren.

 

Hoe werkt de Analytische therapie

Er  wordt gebruik gemaakt van verschillende psychotherapeutische technieken.
Door analyse van datgene wat zich aandient uit het onbewuste worden verschillende ervaringen geïntegreerd in het heden van een persoon.
Er komt zicht op vragen en conflicten die achter concrete klachten liggen.
Op bepaalde momenten in de therapie maken we gebruik van cognitieve en of gedragsmatige technieken, op andere momenten juist meer van inzichtgevende technieken.
Er wordt gewerkt met gesprekstherapie, droomanalyse, creatieve uitingsvormen (tekeningen, dramatherapie etc.) en visualisaties en actieve imaginaties.

Als u op zoek bent naar professionele ondersteuning voor psychologische klachten zoals depressie, zwaarmoedigheid, het gevoel 'opgebrand' te zijn (Burn-Out), relatieproblematiek e.d. kan de Jungiaans Analytisch therapeut u ondersteunen.
Het is mogelijk om de negatieve gevoelens die u heeft te spiegelen en u inzicht te geven in de werkelijke onderliggende processen en gevoelens. Daarbij spreken we van bewuste processen en onbewuste processen.
We gaan diep in op de belevingsaspecten van u als persoon. Daarbij gaan we ervan uit dat u een unieke persoon bent, die op dezelfde unieke en persoonlijke wijze geholpen wilt worden.
Het is een inspirerende reis die wij samen met maken.
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw problematiek niet alleen helder maar zeker ook helpend naar het bewustzijn te brengen. Afhankelijk van uw specifieke problematiek gaan we niet alleen in op de bewuste processen (de dagelijkse activiteiten), maar bovenal op de onbewuste processen (gevoelens, maar ook dromen, tekeningen). Met behulp van actieve en geleide imaginatie zal de therapie  deze zeker zo'n belangrijke bijdrage leveren aan uw huidige gevoelens van depressie etc.

Het is niet altijd een eenvoudige reis, maar het is zeker een reis die u nieuwe vergezichten geeft, wie u als persoon bent en hoe u zich verder kunt ontwikkelen.

Voor specifieke gevallen kunt u ook kortere, gedrags- en of cognitieve therapiesessies aanvragen indien uw vraag of problematiek daarom vraagt.

 

Het verschil met andere vormen van therapie

Andere therapieën binnen de moderne psychologie benaderen de problemen cognitief (vanuit het rationele denken) en gedragsmatig (leren om gaan met bijvoorbeeld angst of stress). Daarmee richten zij zich niet op de totaliteit. Ze sluiten zowel het subjectieve als het onbewuste grotendeels buiten, terwijl we inmiddels weten dat deze factoren een grote invloed hebben op iemands doen en laten.
De meeste therapievormen stellen de klacht, symptomen of de verschijningsvorm van het probleem centraal, en niet de mens die dit ervaart. Je wordt geleerd om te gaan met de klacht of het probleem, en je aan te passen. Hiermee krijg je wel de controle terug maar het probleem zelf zal uiteindelijk niet verdwijnen!

In onze huidige maatschappij worden mensen/ kinderen al heel snel gelabeld. Zij krijgen een etiket opgeplakt en voor ieder etiket is een standaard procedure die dan wordt gehanteerd. Hierbij is er te weinig oog voor de individualiteit van de persoon, terwijl in de analytische therapie wordt uitgegaan van het individu. Vanuit contact, waardoor veiligheid als basis aanwezig is, kan de persoon groeien, in zijn eigen tempo, vanuit zijn eigen mogelijkheden.

 

 

Voor wie is de analytische therapie geschikt

Deze therapievorm is geschikt voor de behandeling van allerlei vormen van psychopathologie zoals deze zijn beschreven in de DSM-IV.

Niet alleen cliënten met bijvoorbeeld angst- en dwang-, stemmings-, eet- ofdissociatieve stoornissen, maar ook cliënten met persoonlijkheidsstoornissen komen inaanmerking voor Analytische therapie.

 

 

Hoe lang duurt de therapie

De therapie moet worden afgestemd, uitgevoerd en geëvalueerd op een manier die het beste past bij het individu. De duur van een therapie wordt dan ook in overleg met de cliënt bepaald en varieert van een paar gesprekken tot enkele jaren. De frequentie is meestal een keer per week